სართული 4

სართულის სქემა: 
სართული:: 
4
ბინების რაოდენობა: 
16
მიმაგრებული ფაილები: 
მიმაგრებული ფაილიზომა
PDF icon გეგმარება ზომებით 4.pdf7.47 მბ
flat a 1/1 20.10 m2 flat a 1/2 42.80 m2 flat a 1/3 38.70 m2 flat a 1/4 32.30 m2 flat a 1/5 38.70 m2 flat a 1/6 29.80 m2 flat a 1/7 25.30 m2 flat b 1/1 22.90 m2 flat b 1/2 49.20 m2 flat b 1/3 41.00 m2 flat b 1/4 41.00 m2 flat b 1/5 30.30 m2 flat b 1/6 31.10 m2 flat b 1/7 29.10 m2 flat b 1/8 30.60 m2 flat a 2/1 39.30 m2 flat a 2/2 54.40 m2 flat a 2/3 35.10 m2 flat a 2/4 35.20 m2 flat a 2/5 38.80 m2 flat a 2/6 47.00 m2 flat a 2/7 37.10 m2 flat a 2/8 32.10 m2 flat b 2/1 45.60 m2 flat b 2/2 57.40 m2 flat b 2/3 49.40 m2 flat b 2/4 47.00 m2 flat b 2/5 61.80 m2 flat b 2/6 34.90 m2 flat b 2/7 33.00 m2 flat b 2/8 37.30 m2 flat a 3/1 39.30 m2 flat a 3/2 54.40 m2 flat a 3/3 35.10 m2 flat a 3/4 35.20 m2 flat a 3/5 38.80 m2 flat a 3/6 47.00 m2 flat a 3/7 37.10 m2 flat a 3/8 32.10 m2 flat b 3/1 45.60 m2 flat b 3/2 57.40 m2 flat b 3/3 49.40 m2 flat b 3/4 47.00 m2 flat b 3/5 61.80 m2 flat b 3/6 34.90 m2 flat b 3/7 33.00 m2 flat b 3/8 37.30 m2 flat a 4/1 39.30 m2 flat a 4/2 54.40 m2 flat a 4/3 35.10 m2 flat a 4/4 35.20 m2 flat a 4/5 38.80 m2 flat a 4/6 47.00 m2 flat a 4/7 37.10 m2 flat a 4/8 32.10 m2 flat b 4/1 45.60 m2 flat b 4/2 57.40 m2 flat b 4/3 49.40 m2 flat b 4/4 47.00 m2 flat b 4/5 61.80 m2 flat b 4/6 34.90 m2 flat b 4/7 33.00 m2 flat b 4/8 37.30 m2 flat a 5/1 39.30 m2 flat a 5/2 54.40 m2 flat a 5/3 35.10 m2 flat a 5/4 35.20 m2 flat a 5/5 38.80 m2 flat a 5/6 47.00 m2 flat a 5/7 37.10 m2 flat a 5/8 32.10 m2 flat b 5/1 45.60 m2 flat b 5/2 57.40 m2 flat b 5/3 49.40 m2 flat b 5/4 47.00 m2 flat b 5/5 61.80 m2 flat b 5/6 34.90 m2 flat b 5/7 33.00 m2 flat b 5/8 37.30 m2 flat a 6/1 39.30 m2 flat a 6/2 54.40 m2 flat a 6/3 35.10 m2 flat a 6/4 35.20 m2 flat a 6/5 38.80 m2 flat a 6/6 47.00 m2 flat a 6/7 37.10 m2 flat a 6/8 32.10 m2 flat b 6/1 45.60 m2 flat b 6/2 57.40 m2 flat b 6/3 49.40 m2 flat b 6/4 47.00 m2 flat b 6/5 61.80 m2 flat b 6/6 34.90 m2 flat b 6/7 33.00 m2 flat b 6/8 37.30 m2 flat a 7/1 39.30 m2 flat a 7/2 54.40 m2 flat a 7/3 35.10 m2 flat a 7/4 35.20 m2 flat a 7/5 38.80 m2 flat a 7/6 47.00 m2 flat a 7/7 37.10 m2 flat a 7/8 32.10 m2 flat b 7/1 45.60 m2 flat b 7/2 57.40 m2 flat b 7/3 49.40 m2 flat b 7/4 47.00 m2 flat b 7/5 61.80 m2 flat b 7/6 34.90 m2 flat b 7/7 33.00 m2 flat b 7/8 37.30 m2 flat a 8/1 38.60 m2 flat a 8/2 61.40 m2 flat a 8/3 44.80 m2 flat a 8/4 31.00 m2 flat a 8/5 38.60 m2 flat a 8/6 36.50 m2 flat a 8/7 31.50 m2 flat b 8/1 45.60 m2 flat b 8/2 57.40 m2 flat b 8/3 49.40 m2 flat b 8/4 47.00 m2 flat b 8/5 61.80 m2 flat b 8/6 34.90 m2 flat b 8/7 33.00 m2 flat b 8/8 37.30 m2 flat b 9/1 45.60 m2 flat b 9/2 57.40 m2 flat b 9/3 49.40 m2 flat b 9/4 47.00 m2 flat b 9/5 61.80 m2 flat b 9/6 34.90 m2 flat b 9/7 33.00 m2 flat b 9/8 37.30 m2 flat a 9/1 63.30 m2 flat a 9/2 104.00 m2 flat a 9/3 25.00 m2 flat b 10/1 45.60 m2 flat b 10/2 57.40 m2 flat b 10/3 49.40 m2 flat b 10/4 47.00 m2 flat b 10/5 61.80 m2 flat b 10/6 34.90 m2 flat b 10/7 33.00 m2 flat b 10/8 37.30 m2 flat b 11/1 45.60 m2 flat b 11/2 57.40 m2 flat b 11/3 49.40 m2 flat b 11/4 47.00 m2 flat b 11/5 61.80 m2 flat b 11/6 34.90 m2 flat b 11/7 33.00 m2 flat b 11/8 37.30 m2 flat b 12/1 45.60 m2 flat b 12/2 57.40 m2 flat b 12/3 49.40 m2 flat b 12/4 47.00 m2 flat b 12/5 61.80 m2 flat b 12/6 34.90 m2 flat b 12/7 33.00 m2 flat b 12/8 37.30 m2 flat b 13/1 40.4 m2 flat b 13/2 48.0 m2 flat b 13/3 78.2 m2 flat b 13/4 100.1 m2 flat b 13/5 35.0 m2